Om oss

Vår insikt är att ALLA kan förbättra sina studieresultat

Vi är en lärarfamilj i flera generationer. Vår erfarenhet har övertygat oss om att alla elever kan förbättra sina studieresultat genom förbättrad studieteknik, planering och inte minst vilja nå sina mål dvs ha god studiemotivation.

Men ibland behöver eleven stöttning och därför startade vi studiecoach.nu. Som lärarfamilj vet vi vilka områden studiecoachen ska fokusera på för att ge resultat för våra elever.

Vi har höga krav på våra studiecoacher – endast de bästa studenterna rekryteras till att bli våra studiecoacher.

Studiecoachen visar eleven

Jag har flera generationer lärare i min familj. Alla med ett enormt driv att lära ut kunskap. Från alla dessa pedagoger kommer också insikten om att alla elever kan förbättra sina studieresultat. Men det är viktigt med coachning, bra metodik och regelbunden träning i skolarbetet. Därför har vi startat studiecoach.nu. Vi vet att det kan vara såväl roligt som enkelt att lära sig.

Tack vare vår erfarenet och beprövade modell ger vi eleverna den bästa stöttning de kan få.

Stefan Irengård

Grundare av Studiecoach.nu

Elementary school, 1899, Magnus Enckell