Allmänna villkor för våra tjänster

Just In Time HR AB (”Studiecoach.nu”), organisationsnummer 556783-4972, tillhandahåller läxhjälp och kurser företrädesvis i hemmet eller online. Karaktären på våra tjänster beskrivs närmare på vår hemsida och i broschyrer. Studiecoach.nu reserverar sig för eventuella tryckfel. 

Nedan beskrivs de villkor under vilka Studiecoach.nu erbjuder läxhjälp (”Allmänna Villkor”). Om mer specifika villkor skulle gälla, kommer du alltid att informeras om detta i ditt samtal med oss, samt erhålla en bekräftelse skriftligen via e-post. De villkor som du kommer överens om i ditt samtal kan vara mer specifika än de beskrivna nedan och är alltid de som gäller. 

Hör av dig direkt till oss om du skulle sakna en skriftlig bekräftelse. Du har även, om du önskar, rätt att begära ut ditt samtal för att säkerställa att samtliga villkor har gåtts igenom. 

Se även särskilda villkor för lärarledda kurser.

Om första mötet och urvalskostnader

En nyckel till att vår undervisning ger så bra resultat är att vi är väldigt noggranna när vi väljer ut rätt studiecoach till varje elev. Detta är en tjänst som är skräddarsydd för dig, där vi arbetar hårt med att välja ut precis rätt person för dig. 

När vi påbörjar en urvalsprocess för dig binder du endast upp dig till ett första möte på 50 minuter, vilket kostar 390 kr. Du kan välja att avsluta processen innan träffen med din utvalda studiecoach och betalar då en avbokningsavgift på samma belopp.

Tidsgaranti för att hitta din studiecoach

Vanligtvis tar det runt en vecka att välja ut rätt person. Om vi inte har din studiecoach redo vid det datum vi kommer överens om i vårt samtal, kan du höra av dig till oss och meddela att vi behöver ha en person redo inom tre arbetsdagar. Om vi inte lyckas med det kan du välja att avbryta processen helt kostnadsfritt. 

Betygsgaranti

Vi är så övertygade om att våra metoder och vår undervisning ger resultat, att vi garanterar att du höjer dina betyg. Villkor tillkommer — kontakta oss för mer information!

Utvärdering efter första mötet

När vi valt ut er studiecoach startar er utvärderingsperiod på två veckor. Under dessa veckor kan ni träffa er coach så ofta ni vill och betalar endast för de timmar ni ses.

Ni har även möjlighet att ändra eller säga upp ert avtal utan uppsägningstid. Hör vi inget annat från er aktiveras ert preliminära upplägg efter periodens slut. Vi hör naturligtvis av oss till er redan efter er första lektion för att stämma av att allt känns bra!

Ändra upplägg

Du kan närsomhelst kontakta oss på info@studiecoach.nu och ändra ditt upplägg, exempelvis ändra din prenumeration till fler eller färre timmars månadsvis påfyllning av din timbank. Ändringen görs efter att bindningstiden för ditt nuvarande upplägg har löpt ut.

Uppsägning

Görs till info@studiecoach.nu.se. Uppsägningstiden för prenumerationer varierar beroende på upplägg. Klippkort går ej att avsluta i förtid. Oanvända timmar kan ej återbetalas. Avtalet är inte bundet till en specifik studiecoach.

Upplägg & fakturering

Vid prenumeration – timbank

Vid prenumeration på löpande läxhjälp, fungerar det likt en timbank. Timbanken fylls på varje månad med samma antal timmar som din prenumeration avser. När din studiecoach rapporterar varje lektion dras denna tid från din timbanks saldo. På varje faktura ser du en sammanställning av dina genomförda lektioner samt ditt saldo. Vid halvårs/årsplan görs uppehåll av fakturering i juli. Vid tillsvidareupplägg görs uppehåll för sommarlov och jullov. 

Om du har använt fler timmar än du hade i timbanken faktureras dessa till samma timpris vid nästa faktura. 

Timmar som inte använts vid månadens slut sparas automatiskt till nästa månad. Du kan spara maximalt 6 timmar i din timbank. Överstigande timmar förfaller och kan ej användas. Timmarna kan därutöver användas precis när du vill fram till dess att du avslutar ditt avtal, oanvända timmar kan ej återbetalas.

Vid klippkort

Vid köp av klippkort köper du ett förutbestämt antal timmar på en gång. Delbetalas som standard kostnadsfritt med 5 timmar per månad, men du kan även be om att få betala hela klippkortet på en faktura. Giltighetstiden på ditt klippkort är samma antal månader du delbetalar det på. Du kan använda alla timmarna direkt eller när det passar dig inom kortets giltighetstid. Om du använt fler timmar än vi hunnit fakturera, läggs dessa till på din faktura.

Vid avbokning samma dag

Om du har bokat in en lektion tillsammans med din studiecoach, och sedan ombokar eller avbokar senare än 8 timmar innan lektionen börjar, har Studiecoach.nu rätt att rapportera ett ordinarie lektionstillfälle. Tillfället dras då från ditt saldo.

Ångerrätt

Arbetet med att hitta en studiecoach är en skräddarsydd tjänst, där vi lägger mycket tid på att förstå dig och anpassa urvalet av en studiecoach för just dig. Den tid och de resurser som vi lägger ner är unika för din beställning. 

För att möjliggöra att arbeten likt dessa ändå påbörjas inom två veckor från beställning, gäller enligt Konsumentverket inte lagen om ångerrätt vid distansavtal. Mer information hittar du på deras hemsida. 

Vi står däremot för merparten av kostnaderna för det personliga urvalsarbetet (se ”Om första mötet och urvalskostnader”).

Skadestånd om du ber din studiecoach att undervisa utanför Studiecoach.nu´s regi

Våra studiecoacher är det viktigaste vi har. Vi ser allvarligt på om du skulle fråga din studiecoach om undervisning utanför studiecoach.nu´s regi. Din studiecoach är både moraliskt och avtalsmässigt skyldig att rapportera detta. 

Vi riktar därefter ett skadeståndskrav motsvarande tolv (12) månaders förväntad undervisning, vilket sedan kan användas för att även betala ut en ekonomisk ersättning till din studiecoach för att hen meddelat oss om frågan.

Försäkring

Om din studiecoach anses vållande till den aktuella skadan och er hemförsäkring eller annan försäkring ej täcker den kan Studiecoach.nu´s ansvarsförsäkring falla ut. Denna bedömning görs av Studiecoach.nu´s försäkringsbolag.

Force majeur

Studiecoach.nu kan ej hållas ansvarig om avbrott, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför Studiecoach.nu´s kontroll.