Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://studiecoach.nu som drivs av Just in Time HR AB, organisationsnr.:556783-4972, adress Värmdövägen 186, 13141 Nacka, info@studiecoach.nu 

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragentsträng som hjälp för detektering av skräppost.
En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär/personuppgifter

Studiecoach.nu hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning, vilket från och med den 25 maj 2018 inkluderar EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Policyn menar till att beskriva hur personuppgifter insamlas, syftet med insamlingen av personuppgifter samt vilka rättigheter du har gällande vår hantering av dina personuppgifter. Policyn är tillämplig i de fall du använder våra hemsidor, verktyg samt andra tjänster som hanteras av Studiecoach.nu.

Om personuppgifter och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är definierade som all information från vilken en fysisk person kan identifieras, direkt eller indirekt. Information som exempelvis kan anses som personuppgifter inkluderar namn och kontaktuppgifter, referenser, inskickat material, registrerade val, och personbeskrivningar med mera.

Behandling av personuppgifter definieras som varje process som innehåller personuppgifter. Behandling som kan betraktas som hantering av personuppgifter kan exempelvis vara insamling och sortering av personuppgifter med avsikt att läsa, använda, justera och / eller radera information.

Registrering och hantering av information

I kontaktformulär (intresseanmälan, kontakt) och köp av våra tjänster hanteras personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress, behov av tjänst, relevant studieinformation och kontakthistorik. Vi kommer inte lämna ut personuppgifter till utomstående.

Personuppgifterna behandlas för att kunna etablera och upprätthålla en kommunikation med kund gällande relevanta erbjudanden och anbud av tjänster vilka kan ses som relevanta i enlighet med det intresse som påvisats.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att hantera din intresseanmälan och köp av tjänster. Bedömningen att hantering av intresseanmälan är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Lagring av personuppgifter sker under den studerandes förväntade studietid.

Befintliga kunder

Som befintlig kund hanteras personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betalningsinformation, behov av tjänst, relevant studieinformation och kontakthistorik.

Personuppgifterna behandlas för att kunna administrera och hantera avtal som slutits, och tillhandahålla köpta tjänster. Vidare behandlas personuppgifterna för att upprätthålla en kommunikation med kund gällande relevanta tjänster.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att hantera samt fullgöra din befintliga tjänst. Bedömningen att hantera köpta tjänster är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker under den studerandes studietid, eller så länge det finns en rättslig skyldighet att spara informationen. Till exempel finns skyldighet att spara all information som används i bokförings- och revisions syfte i minst sju (7) år enligt Bokföringslagen.

Före detta kund

Som tidigare kund hanteras personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betalningsinformation, behov av tjänst, relevant studieinformation och kontakthistorik. Personuppgifterna behandlas för att upprätthålla kommunikation med kund gällande relevanta erbjudanden av tjänster som kan vara av intresse samt uppfylla de rättsliga krav som ställs.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att få relevant information om erbjudanden och tjänster. Bedömningen att hantering av tidigare avtal är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen tillsammans med rättsliga krav som ställs utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker under den studerandes studietid, eller så länge det finns en rättslig skyldighet att spara informationen. Till exempel finns skyldighet att spara all information som används i bokföringssyfte i minst sju (7) år enligt Bokföringslagen.

Jobbansökan

Vid jobbansökan hanteras personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, tillgänglighet, anteckningar och summering av intervjuer samt inskickat material vilket omfattar personligt brev, CV, övriga meriter, och utbildningsintyg.

Personuppgifterna hanteras för att kunna etablera och upprätthålla en kommunikation med den jobbansökande gällande den tjänst som är aktuell.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att hantera jobbansökningar. Bedömningen att hantering av jobbansökan är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker i tre (3) år efter senaste kontakten eller till dess den aktuella tjänsten har tillsatts.

Nuvarande anställd studiecoach

Som nuvarande anställd studiecoach hanteras personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, tillgänglighet, lönehistorik, kontoinformation, anteckningar och summering av intervjuer samt inskickat material vilket omfattar personligt brev, CV, övriga meriter, och utbildningsintyg.

Personuppgifterna hanteras för att kunna administrera och fullgöra avtalet med den anställda som arbetsgivare samt kunna upprätthålla en kommunikation relevant för den tjänst som är aktuell.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att fullgöra och administrera din tjänst samt tillgodose relevant information kopplad till tjänst. Avtalet utgör en rättslig grund för att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker så länge du är anställd och därefter i tre (3) år efter avslutad tjänst eller tills rättslig skyldighet att behålla uppgifterna inte längre är gällande. Till exempel finns skyldigheten att spara all information som används i bokföringssyfte i minst sju (7) år enligt Bokföringslagen.

Tidigare anställd studiecoach

Som tidigare anställd studiecoach hanterades personuppgifter i form av namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kön, sökt tjänst, tillgänglighet, lönehistorik, kontoinformation, anteckningar och summering av intervjuer samt inskickat material vilket omfattar personligt brev, CV, övriga meriter, och utbildningsintyg.

Personuppgifterna hanteras för att efter avtalet kunna kommunicera samt tillhandahålla relevant information till den tidigare anställda samt kunna följa de rättsliga skyldigheter som ställs.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse att efter avtalet kunna kontakta dig. Berättigade intresset tillsammans med rättsliga krav utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter sker i tre (3) år efter avslutad tjänst eller tills rättslig skyldighet att behålla uppgifterna inte längre är gällande. Till exempel finns skyldigheten att spara all information som används i bokföringssyfte i minst sju (7) år enligt Bokföringslagen.

Övriga syften

Information som registreras och hanteras som kund och anställd kan även vara föremål för att behandlas av Studiecoach.nu och partners i följande syften, utöver vad som redogörs ovan:

Föra statistik, analysera och vidare undersöka marknadens behov. Testa, utveckla och förbättra produkter, tjänster och erbjudanden. Leverera en relevant riktad kommunikation, erbjudanden och tjänster utifrån kundprofil och studieinformation med mera. Administrations- och systemutveckling.

Information som behandlas är exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, användning av tjänster och produkter, transaktionshistorik med mera.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt intresse av att kunna utveckla våra tjänster. Bedömningen att utveckla våra tjänster är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Berättigade intressen utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver eller vad som krävs för att tillgodose rättsliga skyldigheter. Personuppgifter hanteras inte längre än vad som annars anges i uppgiften ovan.

Direktmarknadsföring

Användning av direktmarknadsföring sker främst via e-post, sms, direktpost och riktad annonsering.

Personuppgifter som behandlas i syftet för direktmarknadsföring utgår ifrån vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda tjänster till personer som anses vara lämpliga att erbjuda nya tjänster utifrån dess personuppgifter. Bedömningen att kunna erbjuda nya tjänster är av berättigade intressen vilket väger tyngre än ditt intresse av skydd för din personliga integritet. Önskar du avstå från utskick via e-post eller sms kan du avsluta vidare utskick via en länk eller genom att svara på mottaget meddelande. I övrigt kan du kontakta oss på info@studiecoach.nu för att avstå från framtida direktmarknadsföring.

Vidare användning av personuppgifter

Personuppgifter kan delas med andra företag och organisationer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer kallas personuppgiftsbiträden och avser att hjälpa bedriften av bolaget Studiecoach.nu. Personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden enbart i fall där ändamålet är angivet. Delningen av personuppgifter sker alltid med största säkerhet.

Studiecoach.nu samarbetar enbart med personuppgiftsbiträden som hanterar data inom EU/ESS eller med företag som finns lokaliserade i ett land utanför EU/EES som genom beslut från EU-kommissionen har ansetts säkerställa en så kallad adekvat skyddsnivå.

Minderåriga och våra tjänster

Genom att tillhandahålla personuppgifter till Studiecoach.nu, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du försäkrar också om att du är 18 år eller äldre, alternativt att du har målsmans eller vårdnadshavares samtycke gällande att vi behandlar dina personuppgifter. Notera att du kan återkalla ditt samtycke när du vill, genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för detta finner du längst upp på sidan..

Skydd av personuppgifter

För att skydda personuppgifter använder vi slutna IT-system för att bibehålla personuppgifters sekretess och integritet. För att skydda samt undvika olovlig och obehörig tillgång till personuppgifter har enbart personer som uppfyller våra säkerhetskrav behörighet att ta del av det slutna IT-systemet. Endast de personer som uppfyller ett behov att behandla personuppgifter med ett angivet ändamål får ta del av IT-systemet.

Rättigheter och val

Du har ett flertal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter och du kan påverka din information och hur den lagras. Du har rätt att begära ett registerutdrag av alla personuppgifter vi har om dig, rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter och rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi begränsar dina personuppgifter och du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling vi gör. Du har också rätt att begära ut dina personuppgifter för att kunna ta med dem till en annan aktör (s k. dataportabilitet). Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss via mail till info@studiecoach.nu.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.
Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.
När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade och löper ut efter ett dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Uppdaterad 2024-01-10